Odbiór budynku mieszkalnego przy ul. Chłodnej w Zamościu - Budmat  Zamość - budownictwo - usługi i zaopatrzenie, usługi inżynieryjne, deweloper

Odbiór budynku mieszkalnego przy ul. Chłodnej w Zamościu

W czwartek, 28-go sierpnia 2015 roku uzyskaliśmy protokół bezusterkowego odbioru zrealizowanego przez nas budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Chłodnej w Zamościu.

Odbiór budynku mieszkalnego przy ul. Chłodnej w Zamościu

Budynek mieszkalny i prace zagospodarowania przyległego terenu zrealizowaliśmy na podstawie umowy z TBS Zamość z dnia 24 lipca 2014, zawartej w efekcie wygranego przez nas postępowania w przetargu nieograniczonym.

Galeria zdjeć - Odbiór budynku mieszkalnego przy ul. Chłodnej w Zamościu

nawigacja

nawigacja