Trzy budynki mieszkalne przy ul. Zygmunta Augusta w Lublinie - Budmat  Zamość - budownictwo - usługi i zaopatrzenie, usługi inżynieryjne, deweloper

Trzy budynki mieszkalne przy ul. Zygmunta Augusta w Lublinie

W dniu 1 września 2015 podpisaliśmy umowę na wykonanie trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta – budynki 1A, 1B, 1C w Lublinie, z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, terenami zielonymi z nasadzeniami drzew, placem zabaw dla dzieci, drogami wewnętrznymi, stacją trafo i oświetleniem terenu.

Trzy budynki mieszkalne przy ul. Zygmunta Augusta w Lublinie

W dniu 1 września 2015 podpisaliśmy umowę (po wygranym przetargu na zamówienie publiczne ogłoszone przez Miasto Lublin, reprezentowane przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie) na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta – budynki 1A, 1B, 1C w Lublinie, z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, terenami zielonymi z nasadzeniami drzew, placem zabaw dla dzieci, drogami wewnętrznymi, stacją trafo i oświetleniem terenu.

W trzech blokach powstanie 120 mieszkań.
Całość prac mamy wykonać w 22 miesiące.

Teren pod budowę przekazano nam w dniu 08.09.2015 r. Zgodnie z planem.

nawigacja

nawigacja