Biuro Projektowe - Budmat  Zamość - budownictwo - usługi i zaopatrzenie, usługi inżynieryjne, deweloper

Biuro projektowe

Własne biuro projektowe pozwala nam na ścisłe dopasowanie celów i zamierzeń inwestycyjnych do potrzeb zamawiającego i usprawnia sam proces koordynacji i nadzoru projektantów w fazie realizacji.

Nasze biuro projektowe prowadzi pełny zakres usług projektowych od koncepcji poprzez projekt budowlany aż do projektu wykonawczego. Oferuje usługi w zakresie projektowania wszelkiego rodzaju i wielkości budynków.

Specjalnie wyodrębnione specjalizacje projektowe w naszej ofercie to konstrukcje stalowe i biogazownie rolnicze.

Na życzenie klienta do dokumentacji projektowej wykonujemy przedmiary i kosztorysy, które pozwolą na oszacowanie kosztów budowy. Wraz z projektami technologicznymi wykonujemy niezbędne uzgodnienia rzeczoznawców ds. sanitarno – higienicznych, bhp i ergonomii a także zabezpieczeń przeciw pożarowych.

Realizujemy projekty wszelkich branż poczynając od budownictwa mieszkaniowego poprzez budownictwo przemysłowe, drogowe oraz sieciowe.

Wykonawstwo obiektów i robót budowlanych wg. naszych projektów prowadzone z naszym lub współpracującym z naszym biurem kierownikiem budowy oferują bezproblemowe i zdalne konsultacje projektów w trakcie realizacji, co pozytywnie wpływa na tempo i koordynację prac.