Własne biuro projektowe pozwala nam na ścisłe dopasowanie celów i zamierzeń inwestycyjnych do potrzeb zamawiającego i usprawnia sam proces koordynacji i nadzoru projektantów w fazie realizacji.

Własne biuro projektowe pozwala nam na ścisłe dopasowanie celów i zamierzeń inwestycyjnych do potrzeb zamawiającego i usprawnia sam proces koordynacji oraz nadzoru projektantów w fazie realizacji inwestycji.

Nasze biuro projektowe prowadzi pełny zakres usług projektowych od koncepcji poprzez projekt budowlany aż do projektu wykonawczego.

Na życzenie Inwestora do dokumentacji projektowej wykonujemy przedmiary i kosztorysy, które pozwolą na oszacowanie kosztów budowy. Wraz z projektami technologicznymi wykonujemy niezbędne uzgodnienia rzeczoznawców ds. sanitarno–higienicznych, BHP i ergonomii, a także zabezpieczeń przeciwpożarowych.